Du kan forvente af os

Du kan forvente af os

Du kan forvente af os

Du kan som pårørende til en beboer på Åhaven forvente, at:

  • vi vil understøtte, at beboerne kan leve et aktivt liv med livskvalitet, hvor de er i stand til at klare sig selv længst muligt.
  • vi tager udgangspunkt i din slægtnings individuelle behov og ressourcer og i det, der er livskvalitet for ham eller hende.
  • vi tilbyder beboerne rammer, hvor de trygt kan leve en hverdag ud fra den enkeltes formåen.
  • vi betragter beboerens bolig som hans eller hendes eget hjem.
  • vi vil støtte beboeren i at bevare forbindelsen til sit netværk og omverdenen, for at bevare sin identitet og kontinuitet i livsforløbet.
  • vi gerne vil inddrage dig som pårørende som en ressourceperson. Med det formål at stille din værdifulde viden og erfaring til rådighed, men også i form af hjælp til visse praktiske opgaver, f.eks. hvis der er brug for hjælp til at håndtere beboerens økonomi eller ledsagelse til lægebesøg og lignende.
  • du som pårørende er velkommen på afdelingen og altid kan få en snak med personalet, når du har behov for det.