Værdigrundlag

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra nærhedsprincippet, dvs. at vi tror på relationen mellem mennesker, i denne sammenhæng primært mellem brugere og personale, men i høj grad også mellem pårørende, brugere og personale, og mellem personale indbyrdes og mellem medarbejdere og ledelse.

Den forståelse, der opbygges i relationen, er den basis, der skal til for at skabe muligheder, udvikling og en tilværelse for beboeren, der er så lig den ønskede som muligt.

Vi møder hinanden, der hvor vi er, og skaber gerne individuelle tilbud. Vi er nysgerrige, tør gå på opdagelse og stille spørgsmål til nye muligheder og potentialer. Vores mål er at yde omsorg og skabe udvikling hos både medarbejdere og beboere og at skabe mod, engagement og bedre resultater. Det handler om at forholde sig til andre gennem et nysgerrigt sind - og at se andre med et anerkendende blik. Det handler om at styre og inspirere gennem lige dele anerkendelse og udfordring.

De bærende værdier i Sundhed & Omsorg

Respekt og tillid
Betyder, at vi omgås hinanden anerkendende og ligeværdigt ved at acceptere og tage udgangspunkt i hinandens forskellighed.

Åbenhed og tydelighed
Betyder, at vi siger tingene, som de er, og at vi giver plads til forskelligheden. Vi lægger vægt på en åben, nysgerrig og anerkendende dialog.

Visionær
Betyder, at vi er på forkant med udviklingen fagligt såvel som organisatorisk. Vi udvikler os ved at søge den nyeste viden og ved at lære af fortiden.

Loyalitet
Betyder, at vi optræder ansvarligt og efterlever de retningslinjer og beslutninger, der er truffet.

Humor
Betyder, at vi værdsætter det spontane indfald, og at humor er en del af vores hverdag.