Personale

Personale

Personale

Åhaven råder over en velkvalificeret stab af medarbejdere, der varetager dine behov i enhver henseende. Vi prioriterer din personlige pleje, omsorg og kontakt højt.

Centeret råder over mange forskellige faggrupper, blandt andet:

• Plejehjemsassistenter
• Social- og sundhedsassistenter
• Sygeplejerske
• Ergo- og fysioterapeuter
• Køkkenpersonale
• Rengøringspersonale