Demens

Demens

Demens

Åhaven har specialindrettede demensboliger. Boligerne er lidt mindre i m2 - men rummer til gengæld eget fællesrum og køkken.

Rammerne i boligerne skaber gode muligheder for samvær og aktiviteter i mindre grupper, sådan at brugerens individuelle behov kan tilgodeses så vidt som muligt.

Den demente brugers tilstand og behov svinger. Det kan være over en kortere eller længere periode. Det betyder, at behovet for samvær eller ro, aktivitet eller hvile, også svinger meget.

Vi har tre uddannede demenskonsulenter til rådighed i distriktet.