Hjemmepleje

Pleje i eget hjem

Pleje i eget hjem

Vi betjener borgere i eget hjem med hjemmehjælp, sygepleje og træning i hele distrikt Ribe.

Hvis du har brug for hjemmehjælp, kan du kontakte Esbjerg Kommunes Visitation, som derefter besøger dig og finder ud af, om du har brug for hjælp til rengøring, personlig pleje, sygeplejeopgaver, hjælpemidler, boligændringer m.v.

I alle udeteams arbejdes efter Bestiller-Udfører-Modtager-modellen - i daglig tale BUM. Bestiller er Visitationen. Udføreren er os. Modtageren er dig som borger.

Modellen gælder for hele Esbjerg Kommune og er vedtaget af Sundhed & Omsorgsudvalget. For dig som borger betyder det, at den hjælp eller støtte, vi yder hos dig, forinden er vurderet og afgjort af en visitator. Som regel vil du have haft besøg af en visitator.

Vi vil gerne:

  • Komme så få hjælpere som muligt i hvert hjem.
  • Komme til den aftalte tid.
  • Ringe til dig, hvis den aftalte tid rykkes med mere end 1/2 time.
  • Planlægge især rengøringstimerne med mindst muligt køretid.
  • Have en god kemi mellem borgere og medarbejdere.
  • At vi taler sammen om tingene og retter til sammen.
  • At telefontiden respekteres.
  • Være glade medarbejdere, det smitter!
  • Være kendt for at kunne vores kram.