Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Som beboer på Åhaven har du adgang til mange faciliteter med mulighed for aktivitet og fællesskab.

Bus

I Distrikt Ribe har vi tre busser. Busserne bruges til gavn for beboerne på centrene. F.eks. til udflugter. Det er muligt for pårørende at låne busserne, hvis der er behov for transport af beboerne til fødselsdage m.v. Der betales pr. kørt kilometer for at låne bussen. Det kræver en kort oplæring, som vores pedeller står for.

Fodpleje og hårpleje

Vi har fodterapeut og frisør, der gerne kommer på centrene - bestilles individuelt.

Omsorgstandpleje

Tilbydes alle beboerne på centrene ved indflytning til en fordelagtig pris. 

Bibliotek

Folkebiblioteket kommer gerne med lydbøger, bøger eller andet.

Post

Omdeles dagligt af postvæsnet.

Arrangementer og fester på centrene

Der arrangeres en række forskellige fester, underholdninger og samværsaktiviteter for beboerne på centrene. Der betales pr. arrangement.

Gudstjeneste

Der foregår regelmæssig gudstjeneste på centrene. Afholdes af skiftende præster.

Kolonihave

Vi har lejet en dejlig kolonihave ved Slotsbakken. Haven er et fristed med blomster og en lille bænk.

På Åhaven finder du desuden:

en Venneforening